Cultuurhistorisch Museum Texel - Musée

Cultuurhistorisch Museum Texel - 1

U ziet in het museum diverse authentieke boerenwagens en koetsen, arrensleeën en oude landbouwmachines, die op Texel dienst hebben gedaan. Daarnaast allerhande machines en voorwerpen voor melkverwerking en kaas- en boterbereiding. Maar ook kunt u zien hoe men 100 jaar geleden woonde en werkte op een boerderij.

Met name de rol van de vrouw op het boerenbedrijf, in de zuivelbereiding en in de vlas- en wolverwerking wordt belicht. Dan moet onze smederij genoemd worden; daarin worden, naast producten ten behoeve van ondernemers, souvenirs voor verkoop in het museum gemaakt.

Suivant Cultuurhistorisch Museum Texel près des Lieux d'intérêt: Oudheidkamer (±2,5 km), Escalade de la tour de l'église du village Den Burg (±2,5 km), Cinema Texel (±2,6 km), Centre Nature De Marel (±2,7 km) & Openlucht zwembad Molenkoog (±2,8 km).

Pour information:

Hogereind 6, De Waal - Texel
tel. +31 222 312 951 
web. Website