Historie

Historie Texel

De eerste nederzettingen op Texel stammen uit de Midden-Steentijd (8.000-4.500 voor Christus). Het land werd toen nog niet door dijken beschermd, daarom waren deze nederzettingen te vinden op de hoger gelegen keileemopstuwingen die ontstaan zijn tijdens het Pleistoceen (1.8 miljoen jaar geleden tot 8.000 voor Christus). Later zijn hier de dorpen Den Burg, De Waal, Den Hoorn, Oosterend en De Westen ontstaan.

Historie Texel

Tijdens het Holoceen (8000 voor Christus tot nu) werden de laagten in de keileemopstuwingen opgevuld met zeeklei. Het gebied tussen Den Hoorn, Den Burg, Hoge Berg, De Waal en Oosterend wordt ook wel het oude land genoemd. In de 13e eeuw zijn aan de Noordzijde van Texel de duinen tussen De Hors en De Koog ontstaan. Het dorp De Westen had in deze eeuw een open verbinding (een slenk) met de Noordzee, hierdoor kon de visserij zich goed ontwikkelen. In de 14e eeuw is de slenk door verstuiving droog komen te vallen. Het dorp is hierna verlaten door de bewoners omdat de belangrijkste inkomstenbron wegviel. De huizen zijn vrijwel gelijk afgebroken. De kerk van De Westen is pas veel later, in 1859, afgebroken. Het enig overgebleven gebouw is het Torenhuis aan de Westerweg.

Rond 1300 werden dammen aangelegd tussen de hoger gelegen delen met die fungeerden als waterkering en verbinding tussen de gebieden. Ook werden er dijken aangelegd waardoor polders ontstonden die ‘cooghen’ werden genoemd, wat terug te vinden is in plaatsnamen zoals De Koog.

Aan de westkant van het eiland ontstonden duinen. Omstreeks 1630 begon men met het bevorderen van de ontwikkeling van duinen door het plaatsen van rietschermen en het planten van helmgras. Daardoor groeide het eiland Eijerland aan Texel vast. In 1835 kreeg Eijerland dijken. In respectievelijk 1846, 1847 en 1876 zijn de polders De Eendracht, de Prins Hendrikpolder en Het Noorden bedijkt.

Toerisme

Vanaf het begin van de twintigste eeuw heeft het toerisme meer en meer de landbouw en de visserij als belangrijkste bronnen van bestaan op Texel verdrongen. Vooral het dorp De Koog was en is nog steeds de belangrijkste badplaats. Het eerste hotel voor badgasten verrees hier in 1907.

Tegenwoordig komen er jaarlijks zo'n 900.000 toeristen naar Texel, waarmee het verreweg het drukst bezochte Waddeneiland is. In het hoogseizoen is het dan ook gezellig druk op Texel, wat het eiland tot een populaire vakantiebestemming onder jongeren maakt. Toch is het nooit overvol, wat mede te danken is aan het feit dat de gemeente Texel de totale overnachtingcapaciteit op het eiland heeft beperkt.