HavenVIStijn 2024

eventsAugustus

De visserij hoort onlosmakelijk bij Texel. De vissers in Oudeschild beschikken over een moderne vloot en gaan vernieuwingen niet uit de weg. Het idee voor de Simwin, een duurzaam alternatief voor de boomkor, is niet voor niet hier bedacht. Nieuwe, maar ook traditionele technieken zijn te zien op het HavenVistijn, war je ook een gebakken visje kunt eten en kunt luisteren naar live muziek.

Hoe laat / Openingstijden

Van 13:00 tot 17:00 uur.

Waar

Oudeschild

Website

fb.com/havenvistijn/